Om Klubben

Hva er vi?
Tromsø og Omegn Trekkhundklubb er en ideell organisasjon som ble startet opp høsten 1999. Vi er en aktiv klubb med mange medlemmer fra store deler av Troms fylke som driver med hundekjøring på mange forskjellige nivåer, alt fra deltagelse i Iditarod, Yukon Quest, Finnmarksløpet til enkel turkjøring med én til to hunder.

Hva gjør vi?
Klubben har flere felles aktiviteter gjennom året hvor vi samles til trening, løp og sosialt samvær. Her kan nevnes høstsamling i Målselv som vanligvis går av stabelen i midten av september, Troms Quest,   løpet vi startet opp i 2009 og en felles vårtur medio april som sesong avslutning. Foruten dette stiller mange av klubbens medlemmer opp på høstsamling i Reisa som går i regi av Nordreisa Hundekjørerlag. En nyetablert canicross og snørekjørergruppe har faste treninger i Tromsø. Sjekk aktivitetskalenderen vår for mer info!

Bli medlem!
Dersom du ønsker å være medlem i klubben, kan du gå inn på Tromsø og Omegn Trekkhundklubb (idrettenonline.no) Dette er medlemsportalen til klubben og her kan du både melde deg inn og evt ut av klubben. Hvis du ikke får det til, kan du sende navn, adresse og fødselsdato til Trine Lund som er medlemsansvarlig i klubben (trinelund44@outlook.com). Skriv også om du ønsker vanlig voksenmedlemskap (300 kr) eller familiemedlemskap (250 kr + 50 kr pr. øvrige medlemmer). For familiemedlemskap må du oppgi navn og fødselsdato på de andre familiemedlemmene også. Barn under 16 år betaler ikke medlemsavgift.

Enkelt medlemskap  300 kr
Familie hovedmedlem 250 kr
Øvrige familiemedlemmer 50 kr hver

Klubben har et årlig årsmøte i mai/juni hvor vi tar for oss diverse årsmøtesaker og legger planer for kommende sesong. Her foregår også valg av leder og styremedlemer i klubben.

Nåværende styre:
Helga Ringbakken – Leder
Christine Letsch- Nestleder
Kjetil Dividal Skogstad – Kasserer
Ida-Helene Sivertsen – Aktivitetsansvarlig
Trine Lund – Canicross og snørekjøreransvarlig
Trine Lund – Medlems og webansvarlig

Andrea Basse – Styremedlem

Line Wanvik – Styremedlem

Kontakt-info:
Tromsø og Omegn Trekkhundklubb
v/ Helga Ringbakken
Mob:
e-post: leder@tromso-trekkhundklubb.no

Klubbens kontonummer: 4750 15 51917