Her er en kalender over aktiviteter, både lokale, regionale og nasjonale.

# Dato Aktivitet Ansvar
1 30.08.2015 Troms Quest møte Aslak Prestbakmo
2 11-13.09.2014 Trenings samling Målselv Espen Prestbakmo
3 Medio 10.2015 Trenings samling Reisa Nordreisa Hundekjørelag
4 23-24.01.2016 Troms Quest Tromsø og Omegn THK
5 22-23.04.2016 Fellestur Ingebjørg Tollefsen
6 Medio 05.2016 Årsmøte Leder

Nasjonale aktiviteter

  • Tereminliste sledehund 2014/15 NHF