Årsmøtet på tirsdag 21.06.2022

Publisert av Trine Lund den

Vollan Gjestestue har lovt å hjelpe meg å få årsmøtet tirsdag på Teams. Hvis det lykkes (garanterer ingen ting!), kan de som ikke kan komme til Vollan, delta digitalt, om de vil. Info om påmelding kommer her når møtet starter.