Tynt i rekkene på årsmøtet

Publisert av Trine Lund den

Labert oppmøte på klubbens årsmøte.

Årsmøte 2.juni 2018

Tilstede: 13 voksne + 1 baby

Møteleder: Tommy Theodorsen

Referent: Silje M. Eide

2 medlemmer til underskriving av protokoll: Ingvild Ø. Johansen og Hege D. Skogstad

 1. Gjennomgang av årsberetning. (limes inn).
 2. – Kommentar: Fått ny logo og nye klubbklær, jobbet med å få Vipps oppe å gå til TQ18. Klubbmesterskap på TQ18 var en suksess, fortsette med det.
 3. Regnskap.
  • 2 regnskap ført, ett til TQ og et for året 2017.
  • Det står ulike summer på bankutskrift for medlemskaps kontingent. Kan være at det er puljevis innbetaling fra Min Idrett til klubben, og at BuyPass tar en liten andel av innbetaling.
  • Kommet inn ei innbetaling av usikkert opphav, Tore og Kirsti sjekker.
  • Forventet mer i minus enn det vi gikk i, så det er jo bra!
  • TromsQuest og regnskap:
  • Vipps tar ca 2% ved hver innbetaling, så ved bruk av Vips må man legge til litt ekstra for at man ikke må ta av klubbens lomme!
  • Sjekke muligheten for å lage en meny hvor man velger hva man betaler
  • Sjekke opp med økonomien fra ifjor, ifht skytterhuset og FHS. Kan vi spare noe ifht bankett middagen? Elevene fra FHS ble ikke mette av bongene de fikk.
  • Vi MÅ skrive opp hva vi kjøper inn, hva vi bruker/ikke bruker, for å få en oversikt. Eks kaffe, te osv..
 1. Aktivitetsplan
 • Høstsamling: 7.-9. september eller 14.-16. september. Ønsker å ha Troll på samlinga, dermed må vi ta det 14.-16. da de er på Hakadal seminaret. Dette er og en grunn for å ha høstsamlingen 14.-16. da det kanskje er flere som har muligheten til å være med. Hakadal har Seavey og Ulsom som foredragsholdere og det er da attraktivt for mange å reise sørover.. Avventer litt før dato blir satt.
 • TromsQuest: 19.-20. januar eller 26.-27. januar? Ser det litt an mtp Alta 2-dagers og Bergeby, men holder sterkt mot 26.-27.januar.
 • Vårtur: I år ble den flyttet til barmarkstur i Frihetsli, pga altfor lite snø. Litt lite info i forkant av hele turen, og for lite info da den ble flyttet. Kunne blitt skrevet på TOTHK sin facebook side, ikke bare på Arrangement siden.
 • 2019: avventer å sette dato, påsken er veldig sein i 2019- så ser det ann.
 1. Valg av styre
 2. Leder: Tommy Theodorsen ønsker å fortsette.
 3. Nest leder: Thomas Nyheim Lambela (ikke til stede).
 4. Kasserer: Ruben Berg  (Notis til neste år Håvard Kiil Seljelund til neste år)
 5. Web/medlemskontingent: Tore Figenschau
 6. Valgkomite: Tom Frode Johansen og Ingebjørg Tollefsen
 7. Sekretær: Silje M. Eide (u.t)
 8. Troms Quest:
  • Dato ikke satt helt ennå.
  • Høre med Sponsorer som Biltech, Sparebank 1 Bardufoss, Vanja Simonsen
  • Fra 2019 blir det Terminfestet løp. Dette er grunnet Hundekjørerforbundet sine regler står det mellom å ikke arrangere flere løp eller å bli terminfestet. Dette gir strengere regler og flere krav, men også en sikkerhet for klubben dersom noe skulle skje. Det kommer informasjon fortløpende TQ sin hjemmeside. Utgifter ifht terminfestet løp er at vi evnt må dekke reisekostnader for TD (dersom vi ikke har noen selv). Nærmeste TD er i Alta. Vi får dekket Veterinær av Hundekjørerforbundet.
  • TQ komiteen må se på muligheten for å starte 6mila (og 17mila) på ski. Minimum antall hunder å starte med på 6mila? Ingvild har kontakt med Lotte i hundekjørerforbundet, sjekker opp. (dette ifht terminfestet løp.)
  • Betaling, påmelding og avmeldingsfrist er satt til 7. januar. Avmelding etter dette blir ikke penger refundert uten lege eller veterinær attest. Dersom man har betalt påmelding og avmelder seg før 7.januar blir 50% tilbakebetalt.
  • Startkontingent for alle 3 klassene er ønskelig å la stå.
  • Mer Facebook og publikums vennlig neste år. Mer oppdatering på facebook, radio, avis mm forkant, og oppdatering inne i kafeen under løpet. Få mer publikum til Øverbygd!
  • Veivakter/kjøreplan. Må lage en til neste år. Hører med Vanja Simonsen eller Karin Bergbjørn. Hvordan løser Finnmarksløpet dette? Kan vi høre med de? Idrettsarrangement der man må krysse vei må søkes om til Politiet! Legger styret et budsjett for å lage en kjøreplan?
  • Espen Prestbakmo eller Kjetil D. Skogstad må få godkjenning av grunneiere.
  • Nye løypekjørere, Ingvild Ø. Johansen er i kontakt med Bjørn Johnny Rognli og Fjellredningsgruppen. 25000Kr er satt av til de, og de ønsker en skriftlig redegjørelse. De skal ha møte og kommer tilbake til om de tar jobben eller ikke, dette var i februar så Ingvild tar kontakt.
  • TromsQuest er 10 år i 2019! Hipp hipp hurra. Hva for noe moro kan vi gjøre under TQ19? Forslag: invitere kjent hundekjører, eller kanskje en annen «kjendis»? Sende Bjørndalen ut på 6mila? Forslag tas imot med stor takk til Ingvild Østli Johansen! 🙂
 1. Sponsorer:
 2. – Ruben Berg ansvarlig for sponsor oversikt. Ved evnt sponsorer gis tilbakemelding til Ruben.
 3. – Hva kan klubben tilby tilbake? Hundekjøring? Max antall?
 4. – Lians Caravan til TD?
 5. – Forslag at alle bidrar litt med evnt sponsorer, gjerne store, men også premier til TQ.

Underskriving av protokoll:

                                                                                                                                                                

Ingvild Østli Johansen     Hege Dividal Skogstad

Kategorier: Uncategorized