Kontingent 2020

Publisert av Tore Figenschau den

Hei medlemmer i TOTHK!

Kontingentkravet for 2020  forfalt til betaling 20. februar. Hvis du ikke ennå har betalt, er det fint om du gjør det nå, så slipper du purring. Hvis det er noen medlemmer som IKKE har fått faktura for medlemskontingent 2020, er det fint om de tar kontakt (tore@signaldalen.no eller 91869132) snarest.

Fakturamottaker i familier har fått faktura pålydende 400 kroner i henhold til årsmøtevedtak. Øvrige familiemedlemmer skal ha fått null-faktura. Hvis det er noen i den gruppa som IKKE har fått null-faktura, må de melde fra. Ellers faller de ut av medlemsregisteret.